TAJEMNICA SŁUŻBOWA

POLONIUS gwarantuje zachowanie obowiązku tajemnicy służbowej. Wszystkie powierzone nam do tłumaczenia teksty traktujemy jako poufne.