Tavshedspligt

POLONIUS betragter diskretion og fortrolighed i forbindelse med ydelserne som en selvfølge.